Monday, June 14, 2010

Tehran

2 comments:

علی said...

سلام .
بعد از خواندن کامنتت در وبلاگ توکا نارحت شدم واقع از برخوردی که با شما شد . خواستم فقط بگم با همه احترامی که برای ایشان قائلم حق را کاملن به شما می دهم .
نمی دانم چرا دارم این را می گویم ولی احساس کردم شاید دوست داشته باشید که این را بدانید

Anonymous said...

Hi, i just want to say hello to the community